Orgelkoraler (alfabetisk) – Chorale Preludes (alphabetical)

A Danish “Orgelbüchlein”.
My plan is to write at least one Chorale Prelude based on all the hymn tunes in the Danish Hymn Book (568 all in all). And in time also to make recordings.
So far I have composed more than 300. Please be patient…

If you would like to listen to some of them, click on the titles below.
Maybe start out with some of my personal favorites (marked *)

Af dybsens nød, o Gud, til dig (bd. 13)
Af dybsens nød, o Gud, til dig (bd. 14)
Af højheden oprunden er (bd. 19)
Ak Gud, fra Himlen se herned (bd. 14)
Ak, vidste du, som går i syndens (Hannover) (bd. 16)
Aleneste Gud i Himmerig (bd. 14)
Aldrig er jeg uden våde (Berggreen) (bd. 19)
Alle mine kilder (bd. 4)
Almagts Gud, velsignet vær (bd. 11)
Almindelig er Kristi kirke (bd. 25)
* Alt hvad som fuglevinger fik (bd. 7)
Alt står i Guds faderhånd (Laub) (bd. 4)
Barn Jesus i en krybbe lå (bd. 24)
* Befal du dine veje (bd. 11)
Behold os, Herre, ved dit ord (bd. 6)                  
Behold os, Herre, ved dit ord (bd. 14)                
Betesda-søjlernes buegange (Christensen) (bd. 8)
Bliv hos os når dagen hælder (bd. 5)
Blomstre som en rosengård (bd. 3)
Blomstre som en rosengård (bd. 17)                  
Blåt vælded lys frem bag skyers skred (bd. 12)
Bryd frem, mit hjertes trang at lindre (bd. 9)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 1 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 2 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 3 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 4 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 5 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 6 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 7 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 8 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 9 (bd. 17)
Dagen går med raske fjed / Altid frejdig 10 (bd. 17)
Dagen viger og går bort (bd. 12)
De hellig tre konger så hjertensglad (østrigsk) (bd. 2)
Dejlig er den himmel blå (Meidell) (bd. 5)
Dejlig er jorden (bd. 2)
Dejlig er jorden (bd. 12)
Den klare sol går ned (bd. 8)
Den lyse dag forgangen er (bd. 23)
Den mørke nat forgangen er (bd. 11)
* Denne er dagen, som Herren har gjort (bd. 6)
Den store mester kommer (Hoffman) (bd. 2)
Den store mester kommer (Hartmann) (bd. 3)
Den store, stille nat går frem (bd. 24)
Den yndigste rose er funden (bd. 3)
Den yndigste rose er funden (bd. 24)
Der er en vej, som verden ikke kender (bd. 21)
Der er en vej, som vi alle går alene (bd. 10)
Der stander et hus i vort høje Nord (bd. 20)
Der står et slot i vesterled (bd. 10)
Det dufter lysegrønt af græs (bd. 16)
* Det dufter lysegrønt af græs (bd. 16)
Det er så yndigt at følges ad, hvor banet (bd. 11)
Det første lys er Ordet, talt af Gud (bd. 10)
* Det hellige kors, vor Herre selv bar (bd. 19)
Det kimer nu til julefest (bd. 20)
Det var ikke en nat som de andre (bd. 15)
Dig vil jeg elske, du min styrke (bd. 15)
Dommer over levende og døde (bd. 9)
Drag, Jesus, mig (bd. 15)
Du fødtes på jord (bd. 12)
* Du, Herre Krist (Berggreen) (bd. 5)             
Du kom til vor runde jord (bd. 19)
Du, som gik foran os (Pedersen) (bd. 9)
Du, som gir os liv og gør os glade (bd. 10)
Du, som går ud fra den levende Gud (Franck/Laub) (bd. 21)
Du, som går ud fra den levende Gud (Barnekow) (bd. 21)
Du, som har tændt millioner af stjerner (bd. 13)
Du, som ud af intet skabte (bd. 10)
Du, som vejen er og livet (bd. 9)
Dybe, stille, stærke, milde (bd. 9)
* Dybt hælder året i sin gang (bd. 5)
En rose så jeg skyde (bd. 7)
En rose så jeg skyde (bd. 10)
En rose så jeg skyde (bd. 23)
En vej eller anden, vor Herre ved råd (Croft) (bd. 20)
Et kors det var det hårde, trange leje (bd. 23)
Et trofast hjerte, Herre min (bd. 4)
Et trofast hjerte, Herre min (bd. 14)
Far verden, far vel (bd. 24)
Flammerne er mange, lyset er ét (bd. 16)
For dig, o Herre, som dage kun (bd. 19)
Forlen os freden, Herre, nu (bd. 18)
Fra Himlen højt kom budskab her (bd. 14)
Fra Himlen højt kom budskab her (bd. 16)
Fra Himlen kom en engel klar (bd. 1)
Fra Himlen kom en engel klar (bd. 1)
* Fred hviler over land og by (Bay) (bd. 11)
Fred til bod for bittert savn (bd. 16)
Frelseren er mig en hyrde god (bd. 25)
Fryd dig, du Kristi brud (bd. 4)
Fuglen har rede, og ræven har grav (bd. 3)
Fyldt af glæde over livets under (Hovland) (bd. 10)
Fyldt af glæde over livets under (Møller) (bd. 10)
* Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Genève) (bd. 23)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Genève) (bd. 23)
Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom) (bd. 23)
Giv mig, Gud, en salmetunge (bd. 5)     
Glade jul, dejlige jul (bd. 2)     
* Gladelig vil vi halleluja kvæde (bd. 14)
Gud, du, som lyset og dagen oplod (bd. 25)
Gud, efter dig jeg længes (bd. 9)
Gud Helligånd! o kom (Winding) (bd. 12)
Gud Herren er min hyrde god (bd. 18)
Guds godhed vil vi prise (bd. 13)
Gud skal alting mage (Crüger) (bd. 1)
* Gud ske tak og lov (bd. 21)
Guds kirkes grund alene (bd. 22)
Guds menighed, syng (svensk) (bd. 13)
Gud, vi er i gode hænder (bd. 10)
* Gør døren høj, gør porten vid (bd. 14)
Han, som på jorden bejler (bd. 5)
Har hånd du lagt på Herrens plov (Glæser) (bd. 13)
Helligånd, vor sorg du slukke (bd. 11)
Her kommer, Jesus, dine små (bd. 11)
Herre, du vandrer forsoningens vej (bd. 8)
Herre, fordi du (Ring) (bd. 24)
* Herre Gud, dit dyre navn og ære (norsk) (bd. 7)
Herre, jeg har handlet ilde (bd. 2)
Herre Jesus, vi er her (bd. 1)
Herren han har besøgt sit folk (Balle) (bd. 22)
Herren han har besøgt sit folk (Laub) (bd. 22)
Herrens røst, som aldrig brister (bd. 9)
Herrens venner ingen sinde (bd. 22)
Her ser jeg da et lam at gå (bd. 14)
Her vil ties, her vil bies (Berggreen) (bd. 3)
Her vil ties, her vil bies (Berggreen) (bd. 11)
Hil dig, Frelser og Forsoner (Hoffman) (bd. 3)
Himlene, Herre, fortælle din ære (bd. 12)          
* Hjerte, løft din glædes vinger (bd. 19)
* Hvad kan os komme til for nød (bd. 7)              
Hvad kan os komme til for nød (bd. 14)            
Hvad mener I om Kristus (bd. 8)
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod (bd. 21)
Hvilestunden er i vente (bd. 19)
Hvo ikkun lader Herren råde (bd. 15)
* Hvo ikkun lader Herren råde (bd. 22)
Hvor er det godt i Jesu arme (bd. 15)
* Hvorledes skal jeg møde (bd. 24)
* Hyggelig, rolig (Gether) (bd. 15)
Hyggelig, rolig (Lindeman) (bd. 15)
Hyggelig, rolig (Mortensen) (bd. 15)
* I al sin glans nu stråler solen (bd. 15)
I dødens bånd vor frelser lå (bd. 18)
I dødens bånd vor frelser lå (bd. 18)
Ingen er så tryg i fare (bd. 11)
* I østen stiger solen op (bd. 2)
* I østen stiger solen op (bd. 25)
Jeg er træt og går til ro (bd. 7)
Jeg råber fast, o Herre (bd. 18)
Jeg ved en blomst så favr og fin (bd. 10)
Jeg ved et evigt Himmerig (bd. 7)
Jeg ved på hvem jeg bygger (bd. 21)
Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom (bd. 25)
Jesus, dine dybe vunder (bd. 2)
Jesus, dine dybe vunder (bd. 14)
Jesus, din søde forening at smage (bd. 16)
Julebudet til dem, der bygge (Hartmann) (bd. 1)
Julen har bragt velsignet bud (bd. 9)
Kender du dens livsens kilde (bd. 19)
Kirkeklokke! mellem ædle malme (bd. 21)
Kirken den er et gammelt hus (bd. 2)
Kirken er som Himmerige (Gade) (bd. 3)
Klynke og klage (Viborg) (bd. 21)
Kom, Gud Helligånd, kom brat (Barnekow) (bd. 5)
Kom, Gud Helligånd, kom brat (12.årh./Laub) (bd. 9)
Kom, regn af det høje! (Hartmann) (bd. 8)
Kom, sandheds Ånd, og vidne giv (bd. 4)
Kornet, som dør i jorden (bd. 15)
Kvindelil! din tro er stor (bd. 12)
Kvindelil! din tro er stor (bd. 18)
Kærlighed fra Gud (bd. 9)
Kærligheds og sandheds Ånd (bd. 10)
Lille Guds barn, hvad skader dig (bd. 4)
Lille Guds barn, hvad skader dig (bd. 16)
* Lover den Herre, den mægtige konge med ære (bd. 19)
Lovet være du, Jesus Krist (bd. 18)
Lovet være du, Jesus Krist (bd. 18)
Lovsynger Herren, min mund og mit indre (bd. 1)
Lyksalig det folk, som har øre for klang (bd. 2)
Lyksalig, lyksalig hver sjæl, som har fred (bd. 12)
Lysets engel går med glans (bd. 3)
Lær mig, o skov, at visne glad (bd. 12)
Med fred og fryd jeg farer hen (bd. 18)
Med thomaskravet står vi her (bd. 12)
Mindes vi en fuldtro ven (bd. 6)
Min død er mig til gode (bd. 2)
Min død er mig til gode (bd. 9)
Min Gud, jeg gammel er og grå (bd. 13)
Min Gud, jeg gammel er og grå (bd. 18)
Min Jesus er for mig begyndelse og ende (bd. 6)
* Min Jesus, lad mit hjerte få (bd. 1)
Min mund og mit hjerte (Lindeman) (bd. 1)
* Min sjæl, du Herren love (bd. 14)
Min største hjertens glæde (bd. 18)
Mit hjerte altid vanker (bd. 23)
Morgenstund har guld i mund (Barnekow) (bd. 23)
Morgenstund har guld i mund (Laub) (bd. 23)
Måne og sol (bd. 19)
Naglet til et kors på jorden (bd. 3)
Nat, søvn og slum og seng, farvel (bd. 20)
Naturen holder pinsefest (bd. 17)
Nu bede vi den Helligånd (bd. 16)
Nu bede vi den Helligånd (bd. 18)
Nu blomstertiden kommer (svensk) (bd. 22)
Nu blomstertiden kommer (svensk) ( bd. 22)
Nu blomstertiden kommer (tysk) (bd. 5)
Nu falmer skoven (bd. 8)
* Nu fryde sig hver kristen mand (Walter) (bd. 6)
Nu fryde sig hver kristen mand (Lunderskov) (bd. 13)
* Nu gløder øst i morgenskær (bd. 8)
Nu går solen sin vej (bd. 13)
Nu har du taget fra os (bd. 13)
Nu kom der bud fra englekor (bd. 20)
Nu rinder solen op (Nederlandsk) (bd. 20)
* Nu rinder solen op (Zinck) (bd. 20)
* Nu ringer alle klokker mod sky (bd. 4)
Nu sol i øst oprinder mild (bd. 25)
Nu takker alle Gud (bd. 7)
Nu takker alle Gud (bd. 8)
Nu titte til hinanden (bd. 6)
Nu vågne alle Guds fugle små (bd. 22)
Nærmere, Gud, til dig (bd. 5)
Når i den største nød vi stå (bd. 6)
Når jeg er træt og trist, når modet svigter (bd. 13)
Når syn og hørelse forgår (bd. 25)
Når tid og time er for hånd (bd. 18)
O du Guds Lam uskyldig (bd. 1)
O du Guds Lam uskyldig (bd. 20)
O du min Immanuel (Winding) (bd. 24)
O Gud, du ved og kender (bd. 14)
O Gud, fornuften fatter ej (bd. 25)
O, havde jeg dog tusind tunger (bd. 5)
O hjertekære Jesus Krist (bd. 14)
O, kommer hid dog til Guds Søn (bd. 24)
O kom, o kom, Immanuel (bd. 24)
Om alle mine lemmer (bd. 7)   
Op, al den ting, som Gud har gjort (bd. 12)
Op, alle folk på denne jord (bd. 25)
Op, alle, som på jorden bor (bd. 6)
Op, min sjæl, thi sol er oppe (bd. 21)
Op til Guds hus vi gå (Barnekow) (bd. 11)        
Op til Guds hus vi gå (Jeppesen) (bd. 11)
Op! våg og bed (bd. 25)
O store Gud, din kærlighed (bd. 3)
På Gud alene (bd. 15)
Påskemorgen slukker sorgen (bd. 22)
Rejs op dit hoved, al kristenhed (bd. 25)
* Rind nu op i Jesu navn (bd. 21)
Se, nu stiger solen af havets skød (Nielsen) (bd. 15)
* Se, nu stiger solen af havets skød (Ring) (bd. 15)
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring) (bd. 22)
Sig månen langsomt hæver (bd. 7)
Sig månen langsomt hæver (bd. 24)
Skyerne gråner, og løvet falder (bd. 20)
* Som lilliens hjerte kan holdes i grøde (bd. 13)
Som tørstige hjort monne skrige (bd. 4)
* Som vintergrene (bd. 8)
Som året går (Møller) (bd. 10)
Sorrig og glæde de vandre til hobe (visemel.) (bd. 1)
* Sorrig og glæde de vandre til hobe (visemel.) (bd. 9)
* Sov sødt, barnlille (bd. 20)
Spænd over os dit himmelsejl (bd. 17)
* Stille er min sjæl til Gud (bd. 8)
Så tag mig da ved hånden (bd. 13)
Så vældigt det mødte (bd. 24)
Tag det sorte kors fra graven (Rung) (bd. 23)
Tag det sorte kors fra graven (Lunderskov) (bd. 13)
Talsmand, som på jorderige (Lindeman) (bd. 1)
Til dig alene, Herre Krist (bd. 14)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (bd. 3)
Til himlene rækker din miskundhed, Gud (bd. 25)
* Til himmels fór den ærens drot (bd. 4)
Til vor lille gerning ud (bd. 2) 
Trods længselens smerte (Matthison-Hansen) (bd. 1)
Troens smykke, Jesus sød (bd. 15)
* Tunge, mørke natteskyer (bd. 22)
Tænk at livet koster livet (bd. 4)
Tænk, når engang den tåge er forsvunden (bd. 20)
Tør end nogen ihukomme (Lindeman) (bd. 25)
Udrust dig, helt fra Golgata (bd. 3)
Udrust dig, helt fra Golgata (bd. 3)
Under dine vingers skygge (bd. 2)                     
Urolige hjerte (Kalhauge) (bd. 13)
Var Gud ej med os denne stund (bd. 14)
Verdens igenfødelse (bd. 21)
Vidunderligst af alt på jord (Barnekow) (bd. 1)
Vi kommer, Herre, til dig ind (bd. 12)
Vintræ og grene og frugt hører sammen (bd. 10)
* Vi rækker vore hænder frem (bd. 16)
Vi synger med Maria (bd. 10)
Vor Gud han er så fast en borg (bd. 18)
Vor Gud han er så fast en borg (bd. 18)
Vor Herre! til dig må jeg ty (bd. 2)
Vor Herres Jesu mindefest (bd. 6)
Vægter! vil det mørkets rige (bd. 14)
Vær du mig nær (bd. 5)
Vær priset, Jesus Krist, Guds Lam (bd. 24)
* Vær velkommen, Herrens år (bd. 1)
Vågn op og slå på dine strenge (bd. 3)
Ånden opgav enkesønnen (bd. 7)