Alternatim

(See review further down)
(Listen to a concert recording by clicking on the titles)

1. Fra himlen højt kom budskab her
2. Behold os, Herre ved dit ord
3. Nu fryde sig hver kristen mand
4. Af dybsens nød
5. I dødens bånd vor frelser lå
6. Nu bede vi den Helligånd
7. Vor Gud han er så fast en borg
8. Lovet være du Jesus Krist
9. Forlen os freden 

This composition consists of 9 throughly composed Lutheran hymns, to be performed after alternatim manner, in where verses for mixed choir a capella alternate with verses played by the organ alone.
Composed on the occasion of the 500 years celebration of the reformation. It was performed in the fall 2017 at 19 concerts all over Denmark (amongst other places at 5 cathedrals) with local choirs and the composer at the organ console.

Duration: 70′


Review:
Bevægende reformationsmusik i domkirken 
Organisten ved Sct. Mortens Kirke i Randers, Christian Præstholm, er en myreflittig komponist med et godt øre, en sikker hånd og hjertet på rette sted. Søndag eftermiddag uropførtes hans opus 39, “Alternatim Luther”, som er bygget over otte af Luthers kernesalmer.
   Efter gammel praksis fremføres de enkelte salmevers vekselvis mellem kor og orgel, til hvilke Præstholm har komponeret varierende og meget karakterfulde korudsættelser og orgelkoraler, som på fineste vis afspejler og understreger Luthers kraftfulde tekster.
   Johann Sebastian Bach er ofte blevet kaldt “den 5. evangelist”, fordi han både med sine talrige kantater, oratorier, motetter og den store h-mol-messe, men også rent instrumentalt med sine mange orgelkoraler, helt i den barokke, pietistiske ånd, ønskede at tolke og formidle kirkens evangelium. Man mærker den samme frimodige og afklarede hensigt hos Christian Præstholm.
   Uden unødige gentagelser eller overdrevne effekter komponerer han stilsikkert og formfuldendt, ofte med en hilsen til det 20. århundredes store franske mestre, men også i nyere (dansk) stil, til hvilken han selv fremtræder som en markant fornyer på sikker grund.
   Viborg Domkantori stod som vanligt placeret på kortrappen, og komponisten sad selv ved orglet, hvor der blev leveret et klangfuldt og velartikuleret orgelspil i særklasse. Kontrasten mellem den klagende “Af dybsens nød” og sidste vers af “Lovet være du, Jesus Krist” rummede hele spektret, musikalsk som tekstligt. Og med programhæftet i hånden kunne man vers for vers følge tekstens progression og pointe, med andre ord: lytte til det glædelige budskab.
Applaus
   En stående applaus medførte en meget smuk opførelse af den førreformatoriske hymne fra 6. århundrede, “Da pacem Domine” (“Forlen os freden, Herre”) i Luthers gendigtning.
“Alternatim Luther” vil de kommende to måneder blive opført i 19 kirker, heraf fem domkirker, landet over.    Et i særklasse sobert, gennemarbejdet velorganiseret og betydningsfuldt kirkemusikalsk projekt, som fortjener den største opmærksomhed.
(Jens Chr. Hansen, Viborg Stifts Folkeblad, sept. 2017)