Fem Kristus-Ord / Five Words of Christ

Præstholm, Christian: Fem Kristus-ord, op. 34 (Ligestemmigt kor (SSA), fløjte og orgel) - PARTITUR

(See review below)

(Female/Boy’s choir SSA, flute, organ)
1. Således elskede Gud verden
2. Vær ikke bekymrede
3. Jeg er verdens lys
4. Fader, timen er kommet
5. Din tro har frelst dig

Commissioned by Haderslev Cathedrals Girls choir and conductor Thomas Berg-Juul.
Premiere performance: Haderslev Cathedral April, 23, 2017, and later recorded on CD.

Duration: 17′ 


Review:
Jesus-Citater for viderekomne kor.

Christian Præstholm har komponeret et virkelig flot værk for pigekor, fløjte og orgel. En enkelt af de fem satser vil også kunne synges af andre end de dygtigste kor.
  Der er ingen tvivl om, at det er fem utrolig smukke satser over fem bibelord, Christian Præstholm har skrevet til Haderslev Domkirkes pigekor. Mine umiddelbare associationer går til Poulencs kormusik: melodier med duft af Gregoriansk, svævende impressionistiske klange, fri skiftende rytmik og greb som faux-bourdon, varieret imitation og cluster-agtige opbygninger. Bortset fra fortissimo-udbrud i fjerde sats er musikken meget dæmpet.
   Desuden er det et flot og logisk udvalg af bibeltekster: 1.Således elskede Gud verden, 2.Vær ikke bekymrede for jeres liv, 3.Jeg er verdens lys, 4.Fader, timen er kommet og 5.Din tro har frelst dig.
Men det kræver nogle ressourcer at opføre musikken. For de fleste læsere af dette blad vil udfordringen være at skaffe kor, der magter opgaven. Orgelsatsen er til at have med at gøre, det samme er solostemmen. Jeg spiller ikke tværfløjte, men på blokfløjte eller violin ville solostemmen ligge lige i smørhullet. Solisten skal dog ikke være alt for fummelfingret, fløjten har en fremtrædende rolle, hvor den kommenterer og broderer videre på melodierne.

FRYDEFULDT SAMMENSTØD
Der stilles som sagt stor krav til koret: Der er skiftende takt- og tonearter og mange fortegn at læse. Der er tætte dissonanser mellem stemmerne, og der ligger meget agogik i musikken. Fra instrumenterne er der ikke meget hjælp at hente – til tider hjælper de lidt med, men hvis korsangerne håber på stabil støtte fra den kant, bliver de skuffede. Ofte ligger korets toner godt nok i instrumenterne, men ikke, så de lige er til at tage, og flere steder kommer instrumenterne med tonerne efter koret. Og mange steder er der direkte modvind til koret: Allerede på første side er der et frydefuldt sammenstød mellem alterne og resten af ensemblet.
  Midtersatsen er helt speciel i sin meditative enkelthed. En enke, finit kanon akkompagneret af liggetoner i orglet. Denne sats ville faktisk kunne klares af de fleste kor med medspillende korleder.
Jeg har kun set partituret som pdf-fil, men Christian Præstholms udgivelser plejer at være ganske prunkløse. Nodesatsen er klar og letlæselig.
(Kåre Duhn, Organist.org, maj 2017)