Orgelkoraler, bd. 18 / Chorale preludes, vol. 18

Små orgelkoraler over reformationstidens melodier – vol. 2

Forlen os freden, Herre, nu
Gud Herren er min hyrde god
I dødens bånd vor frelser lå
I dødens bånd vor frelser lå
Jeg råber fast, o Herre
Kvindelil! din tro er stor
Lovet være du, Jesus Krist
Lovet være du, Jesus Krist
Med fred og fryd jeg farer hen
Min Gud, jeg gammel er og grå
Min største hjertens glæde
Nu bede vi den Helligånd
Når tid og time er for hånd
Vor Gud han er så fast en borg
Vor Gud han er så fast en borg