Orgelkoraler, bd. 20 / Chorale preludes, vol. 20

(See review below)

Der stander et hus i vort høje Nord
Det kimer nu til julefest
En vej eller anden, vor Herre ved råd (Croft)
Nat, søvn og slum og seng, farvel
Nu kom der bud fra englekor
Nu rinder solen op (Nederlandsk)
Nu rinder solen op (Zinck)
O du Guds Lam uskyldig
Skyerne gråner, og løvet falder
Sov sødt, barnlille
Tænk, når en gang den tåge er forsvunden


Review:
11 musikalske perler
Præstholms nye orgelkoraler er præget af raffinement og stedvis endda af teologisk dybde.

Christian Præstholm, den skattede organist ved Sct. Mortens Kirke i Randers, har nu udgivet bd. 20 af sine orgelkoraler. At forsyne Den Danske Koralbog med en så omfattende samling af orgelkoraler er et ambitiøst projekt i sig selv, men det vigtigste er den formidable kvalitet af Christian Præstholms kompositioner. De er sande mesterværker indenfor genren.
Christian Præstholm mestrer musikhistoriens forskellige stilarter – fra barokkens kontrapunktiske teknik til den fine, impressionistiske harmonisering – og tager dem på en personlig måde i brug. Orgelkoralerne udspringer organisk af salmernes ord og melodier og sætter deres indhold i relief.
For eksempel bliver “Sov sødt, barnlille” introduceret ved et ostinato-motiv i venstre hånd, som danner en rolig, vuggende grund under hovedmelodien. Motivet har desuden den kvalitet, at det anvender en rytmisk formel (to ottendedelsnoder efterfulgt af to fjerdedelsnoder), som hører med til salmemeloditraditionen og er ret karakteristisk for Laub.
“Nu rinder solen op” (Zinck) er bearbejdet som et stykke romantisk programmusik. Først kan lyset knap anes i mørket (melodien i pedalet), dernæst, idet melodien dukker op i højre og venstre hånd, bliver det gradvist synligt og gennemtrænger hemmelighedsfuldt verden. Koralen bevarer denne gådefulde stemning hele vejen igennem og slutter misterioso i pianissimo.

BLÆSER LIV I MELODIEN
“Der stander et hus i vort høje Nord” er et godt eksempel på Christian Præstholms evne til at blæse liv i en ellers noget banal melodi (Kalhauge, 1876), som bliver gjort interessant og vedkommende takket være et akkompagnement, som blander barok og romantiske elementer.
“Det kimer nu til julefest”, som er den længste sats i dette bind (6 sider), er bemærkelsesværdig ved den raffinerede gengivelse af kimningen, som realiseres gennem en kanon, og ved sin teologiske dybde. Orgelkoralen forbinder Balles julemelodi med den førreformatoriske “Det hellige kors, vor Herre selv bar” og gør således opmærksom på den frelsende betydning af Kristi komme.
De 11 orgelkoraler som dette bind rummer stiller ikke store tekniske krav. Man kan gå direkte til musikken og glæde sig over kompositionernes skønhed.
Monica Papazu (Organist.org, december 2019)