Orgelkoraler, bd. 22 / Chorale preludes, vol. 22

(See review below)

Guds kirkes grund alene
Herren han har besøgt sit folk (Balle)
Herren han har besøgt sit folk (Laub)
Herrens venner ingen sinde
Hvo ikkun lader Herren råde
Nu blomstertiden kommer (svensk)
Nu blomstertiden kommer (svensk)
Nu vågne alle Guds fugle små
Påskemorgen slukker sorgen
Se, nu stiger solen af havets skød (Ring)
Tunge, mørke natteskyer       


Review:
Nyskabende og aldeles fremragende
Coronatidens lukkede kirker har for de allerfleste organister betydet en markant ændring i arbejdsdagen og måske også et åndehul i det travle organistliv. Nogle har måske brugt tiden på at indstudere ny musik. Selv har jeg blandt andet intensiveret arbejdet med Dronning Ingrids Klokkespil i Grenaa, hvor jeg lighed med flere af mine kolleger landet over har spillet koncert flere gange om ugen i den periode, hvor kirkerne stod tomme og lukkede.
For den produktive Randers-organist Christian Præstholm har corona-tiden resulteret i en nyudgivelse i den omfattende serie af orgelkoraler til samtlige melodier i Den Danske Koralbog, idet hæfte nr.22 nu er en realitet. Skønsmæssigt må han efterhånden være halvvejs, inden målet er nået: en orgelkoral over hver af koralbogens 568 melodier. I den seneste udgivelse er to salmemelodier taget under kyndig behandling. Det har resulteret i 11 spændende og indbydende orgelkoraler.
Og det skal ikke være usagt: Orgelkoralerne er både nyskabende og aldeles fremragende. De er på alle måder et godt og tiltrængt alternativ til de gængse samlinger, som mange af os er opdraget med. Tilmed har mange af koralerne en længde, der gør dem gudstjenesteegnede, så det skulle ikke være svært at finde et stykke, der passer til dagen og vejen.
Ingen af koralerne er lært på en halv formiddag, men en grundig indstudering lønner sig, idet de foruden at forgylde gudstjenesten også kan pynte på et koncertprogram, hvad mange allerede har fundet ud af. Også til radioens morgenandagter har Præstholms koraler fundet vej.

SOLENS OG MUSIKKENS BUE
Som et eksempel på de seneste koraler tjener Se, nu stiger solen, hvor man i indledningen tydeligt kan fornemme nattemørket, der ruger over landet godt understøttet af et passacaglia-lignende bastema over tonerne C-F-c-G, hvorover tilbagevendende figurer snor sig i parallelførte kvarter. Stykket kan opføres som en dynamisk bue, der begynder i p, tårner sig op i midten til ff og vender tilbage til p.
I takt 11, når salmemelodiens første linje dukker op, titter solen op over horisonten. Med dagen stiger lyset, og midt i satsen skifter tonaliteten til dur, mens solen står højt på himlen. Så går det tilbage mod p igen, mens begyndelsens bastema og venstrehåndsfigurerne vender tilbage indtil satsen slutter på en tom C-akkord.
Satsen er skruet rigtig godt sammen og er et fint eksempel på et musikstykke, hvor orglet både viser sig fra sin sarteste side og viser tænder. Efter komponistens forslag kan stykket dog også spilles hele vejen igennem med 8- og 4-fods fløjter.

FORTJENER ET SKULDERKLAP
I andre af stykkerne, som for eksempel koralen over den svenske melodi til Nu blomstertiden kommer, optræder melodien efter en femstemmig indledning som cantus firmus i pedalet, hvor den trækkes godt frem ved hjælp af for eksempel en Trompet 8’. I endnu en bearbejdelse af samme melodi høres melodien i kanon alla Nona. Et af de mere fyrige indslag er en flot toccatalignende sats over Påskemorgen slukker sorgen, hvor der gøres brug af alle orglets resurser.
Når man beskæftiger sig med Præstholm koraler, får man ind imellem mindelser og komponister som Ravel, Vierne og Duruflé. Det kan vel heller ikke udelukkes, at de har fungeret som inspirationskilde, og i så tilfælde er det bestemt ikke dårlige forbilleder, men derudover er Præstholm helt sin egen og ikke så let at sætte i bås.
Stykkerne er uden tvivl komponeret ved det prægtige P.G. Andersen-orgel med 51/III/P i Sankt Mortens Kirke, Randers, hvis organist Christian Præstholm har været siden 2007 – men mindre kan bestemt også gøre det. Et mellemstort orgel på en snes stemmer med to manualer og pedal og gode solostemmer kan fungere fint. Til nød kan musikken endda spilles på ét manual og pedal.
Christian Præstholms kompositioner er selvskrevne til at stå på ethvert orgels nodepult, og komponisten fortjener et gevaldigt skulderklap og al mulig opmuntring til at fuldende det imponerende projekt. Gad vide, om han ikke allerede er i gang med hæfte 23.
Per Rasmus Møller (Organist.org. september 2020)