Orgelkoraler, bd. 26 / Chorale preludes, vol. 26


(See reviews below)

De dybeste lag i mit hjerte
Der sad en fisker så tankefuld
Drag, Jesus, mig
Du, Herre Krist (Berggreen)
Hellig, hellig, hellig! Herre Gud almægtig
Hvert et lys i livets nat
Jeg er træt og går til ro
Kirken den er et gammelt hus
Solen stråler over vang
Som hønen klukker mindelig
Som tørstige hjort monne skrige
Tiden skrider, dagen rinder
Vaj nu, Dannebrog, på voven                    
Vil natten nu vige

Anmeldelse (Organist.org, april 2022)

HELSTØBTE ORGELKORALER MED STOR IDERIGDOM
Organist og komponist Christian Præstholm er nu nået til bind 26 i sin tour de force med at lave (mindst) én orgelkoral over samtlige melodier i Koralbogen, i alt 568. At have komponeret mere end 300 allerede er i sig selv noget af en bedrift. Bind 26 indeholder 15 orgelkoraler over både nye og gamle salmemelodier, herunder Solen stråler over vangDe dybeste lag i mit hjerte og Jeg er træt og går til ro. Satserne varierer i længde fra én til tre sider og er alle gudstjenesteegnede.

Det lader bestemt ikke til, at Christian Præstholm er ved at tabe pusten: han udviser hæftet igennem en imponerende alsidighed og iderigdom i stilart, tonesprog og satsteknikker, men uden at samlingen bliver node-tung eller teknisk krævende. Hver sats er helstøbt på sin egen måde og kan have karakter af enkelt, modulerende improvisation over koral-motiver eller af gennemkomponeret sats, som den rondo-agtige Som tørstige hjort monne skrige.

Harmonisk bevæger Præstholm sig ubesværet rundt fra det dur/mol-tonale, moderne dissonerende og til decideret jazz-harmonik, som i Kirken den er et gammelt hus. Modulation kan forekomme som et brat skift til mediant-tonearten, eller der kan være længere rejser rundt i kvintcirklen.

Der er overvejende flest satser, hvor cantus firmus ligger i tenoren. En alternativ harmonisering af koralen skaber nye klangrum og muligheder for stemmeføring. Det gør det blandt andet muligt at kombinere to meloditemaer på smukkeste vis i samspil mellem tenor og sopran (Som hønen klukker mindelig og Der sad en fisker så tankefuld). I satser med melodien i pedalet ser man en, for Præstholm, yndet satsteknik med at lave stemmekryds i de dybe stemmer, så venstre hånd spiller akkordens bastone. Det klinger smukt men kan være krævende, både at læse og spille, når ambitus bliver for stor, som i Der sad en fisker så tankefuld og Vil natten nu vige.

Kun fire ud af de 15 koraler kan spilles på ét-manuals orgler, så man bør kun overveje at anskaffe sig samlingen, hvis man råder over et orgel med mulighed for solo-registrering. Der er lejlighedsvise men ikke konsekvente forslag til registrering i hæftet, så her må man prøve sig frem. På mit Marcussen-orgel med 14 stemmer, 2 manualer og pedal kan det meste lade sig gøre, og der skal derfor lyde en varm anbefaling til denne samling herfra.
Julie Schaumann-Hansen (Organist.org, april 2022)


Anmeldelse i Organistbladet, april 2022
I sit projekt om at skrive orgelkoraler til samtlige melodier i Den danske Koralbog er Christian Præstholm nu nået til imponerende 26 bind. Hæftet indeholder 14 orgelkoraler over både meget kendte og mindre benyttede melodier. Der er ingen tegn på svigtende inspiration, og variationsbredden, både hvad angår længde, satstype og stilistisk bredde, matcher ambitionsniveauet. I slutningen af heftet findes en fortegnelse over alle orgelkoralerne i de 26 første bind, hvor det bl.a. kan konstateres, at komponisten ikke altid nøjes med at skrive en enkelt version af hver salmemelodi. Der er alene ti (!) versioner af Dagen går med raske fjed/Altid frejdig. Hvilken produktivitet.
Mikael Garnæs (Organistbladet, april 2022)