For verden

Kantate for blandet kor, solo cello og orgel
Tekst: Benedicte Hammer Præstholm

1. I begyndelsen
2. Vi beder dig for verden (Kirkebøn)
3. Du skabte en verden (Salme)
4. Salige er de
5. Fyld os med lærkesang

Varighed: 21′

Premiere performance: Dybbøl Kirke, February 6th, 2021

Bestilling fra Dybbøl Kirke i anledning af 100-året for genforeningen 1920