Introitus til høst

(SAAB, orgel)
Introitus til brug ved høstgudstjeneste.
I dette lille værk indgår de tre mest almindelige høstsalmer:
– Vi pløjed og vi så’de
– Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
– Nu falmer skoven trindt om land
samt den mere folkelige:
– Marken er mejet.

Varighed ca. 3′