Orgelkoraler, bd.21

Der er en vej, som verden ikke kender (Laub)
Du, som går ud fra den levende Gud (Franck/Laub)
Du, som går ud fra den levende Gud (Barnekow)
Gud ske tak og lov
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod
Jeg ved på hvem jeg bygger
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Klynke og klage (Viborg)
Op, min sjæl, thi sol er oppe
Rind nu op i Jesu navn
Verdens igenfødelse