Orgelkoraler, bd. 25 / Chorale preludes, vol. 25 (op. 57)

Almindelig er Kristi kirke
Frelseren er mig en hyrde god
Gud, du, som lyset og dagen oplod
I østen stiger solen op
Jeg venter dig, Herre Jesus, til dom
Nu sol i øst oprinder mild
Når syn og hørelse forgår
O Gud, fornuften fatter ej
Op, alle folk på denne jord
Op! våg og bed
Rejs op dit hoved, al kristenhed
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Tør end nogen ihukomme (Lindeman)