Dagen gror af morgengryet – 75 korsatser til kirkeåret

(See reviews below)

1. Af dybsens nød, o Gud, til dig
2. Al jordens fylde har du skabt
3. Alt det som gror
4. Barmhjertige Gud
5. Behold os, Herre, ved dit ord
6. Belyst af solen daler støv
7. Bliv hos mig, kære Herre Krist
8. Dagene tærer på kroppe og sind
9. Dagen gror af morgengryet
10. De dybeste lag i mit hjerte
11. Den rige Gud sit nadverbord
12. Det livets ord vi bygger på
13. Dig rummer ej himle
14. Dig vil jeg elske, du min styrke
15. Dis og mørke ligger tungt
16. Dommer over levende og døde
17. Du er vor skat, o Jesus sød
18. Du kommer, Jesus, i vor dåb
19. Du kommer til os i vor dåb
20. Du, som gik foran os
21. Du, som mætted tusind munde
22. Du, som vandrer gennem natten
      Du ved det nok, mit hjerte
23. Endnu er græsset grønt
24. En rose så jeg skyde
25. Ét vidste han om vejen frem
26. Fredløs er freden
27. Guds fred er glæden i dit sind
28. Guds kærlighed ej grænse ved
29. Gudslyset lyser, når lysene slukkes
30. Gå langs røde murstenshuse
31. Halleluja, lovsyng Herren
32. Helligånd, vor sorg du slukke
33. Herre, jeg vil gerne takke
34. Horisonten skiller os fra himlen
35. Hvad kan os komme til for nød
36. Hvor dagen dog er lille
37. Hvor kærlighed brænder
38. Hyldetræet står i blomst
39. I dødens bånd vor frelser lå
40. Jeg råber fast, o Herre
41. Jesus, din søde forening at smage
42. Jesus er det menneske du ikke ser
43. Jesus, kom dog nær til mig
44. Jesus, livets sol og glæde
45. Kom og del din Herres glæde
46. Kom, sandheds Ånd! og vidne giv
47. Kraften fra det høje
48. Kærlighed er lysets kilde
49. Lad mig, Gud, din herlighed
50. Lovet være du, Jesus Krist
      Min nåde er dig nok
51. Nu blomstertiden kommer
52. Nu blomstrer landet
53. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte
54. Når du vil
55. Når jorden begynder at råbe
56. Når øjnene brænder
      O hellige Trefoldighed
57. O Herre Krist! dig til os vend
58. O Jesus, troens dyre skat
59. O kom, o kom, Immanuel
60. Om dagen står de store stille træer
61. Se, hvor stor en kærlighed
62. Se, vi går op til Jerusalem
      Skal kærlighed sin prøve stå
63. Solen begynder at gløde
64. Solen stiger, alt er nyt
65. Til morgen hænger skyer
66. To tusind år blev skjult i mørket
67. Ufatteligt at Gud
68. Vi blev båret hele vejen
69. Vidunderligst af alt på jord
70. Vi kommer til din kirke, Gud
71. Vi takker dig for livet
72. Vi træder frem for dig, Guds søn
73. Vor Gud han er så fast en borg
74. Vor Herres Jesu mindefest
75. Vor Herre! til dig må jeg tyReviews:
Dagen gror af morgengryet – 75 korsatser til kirkeåret (op. 45)
Fremragende samling korsatser til kirkeåret
Gennem en del år er der kommet en lind strøm af hæfter med orgelkoraler fra Christian Præstholm, som er godt i gang med sit mammutprojekt at skrive orgelkoraler over samtlige salmer i Den danske Salmebog. Med disse to hæfter korsatser til kirkeåret dækker han nu også på fornem vis behovet for kormusik til samtlige dage i kirkeåret. Satserne er komponerede gennem de seneste 11 år til brug ved gudstjenester og koncerter i Sct. Mortens Kirke i Randers, og lægger sig et fint sted mellem tradition og fornyelse.
Teksterne er for en dels vedkommende hentet fra salmebogen, men størstedelen er skrevet af nyere eller nulevende digtere. Hovedparten af melodierne er komponeret af Præstholm selv, kun et antal af de klassiske kernesalmer har bevaret både tekst og melodi, hvor satserne til gengæld er meget afvekslende og velklingende (En rose så jeg skyde og Vor Gud han er så fast en borg er to gode og meget forskellige eksempler). Som komponisten skriver, placerer satserne sig stilistisk i et moderat modernistisk tonesprog et sted mellem det nordiske og det franske. Præstholm kan lave fine melodier og spændende og afvekslende satser, fra det lækre til det karske, og sværhedsgraden overskrider ikke grænsen for hvad et godt amatørkor kan klare.
Komponisten fremhæver, at teksterne er valgt med hensyntagen til en vis rummelighed, så de kan bruges ved mere end én specifik søndag. Der er også mange valgmuligheder hvad angår alternative tekster og antallet af vers, og korlederen opfordres til på forskellig vis at variere versene med solistisk besætning, énstemmig melodi alene, ooh eller aah på understemmerne etc. I et register, udarbejdet af Holger Lissner, er der forslag til satsernes fordeling på kirkeårets søn- og helligdage, hvilket yderligere øger anvendeligheden.
(Mikael Garnæs, Organistbladet juni 2019)

Dagen gror af morgengryet – 75 korsatser til kirkeåret (op. 45)
SALMEHARMONISERING MED FREMRAGENDE HÅNDELAG
”Dagen gror af morgengryet” er en samling på ikke mindre end 75 SATB-korsatser til kirkeåret, udgivet på forlaget Praestholm.
   Alle korsatser er skrevet af Christian Præstholm, som – ud over sit virke som organist – også har udfoldet sig i stor skala som komponist, bl.a. med værket ”Alternatim”, skrevet og opført talrige gange i anledning af reformationsjubilæet i 2017.
   Undertitlen ”korsatser til kirkeåret” vil nok få de fleste til at forvente en overvægt af de ældre, traditionsbærende tekster. Men her har det, med komponistens egne ord, været et bevidst valg, at majoriteten af teksterne er skrevet af nyere eller nulevende digtere – som et led i den stadige fornyelse af kirkens sprog. Og sandt er det, at samlingen gør et stort og godt arbejde for, at kor og korledere kan få glæde af de tekster, som vi kender fra de nyeste salmesamlinger: Digte af Jens Rosendal, Lisbeth Smedegaard Andersen, Iben Krogsdal m.fl.
   I sit forord fortæller Præstholm videre, at sværhedsgraden af satserne er tilpasset amatørkor. Man ser også hurtigt, at her er tale om en komponist, som har en stærk sans for det funktionelle – herunder en beliggenhed, som er gunstig for alle fire stemmer og dermed for den samlede korklang.

EGEN STIL
Der er en ret stor overvægt af homofone satser. Dette er også en faktor, som gør at det hele glider lidt lettere, hvis man skulle stå med et kor, som er underbesat i en eller flere grupper – eller hvis tenoren i en kirkesangerkvartet skulle være rusten søndag formiddag, for den sags skyld.
   En bog med så mange homofone satser lyder måske ikke så spændende. Men jer er der grund til at fremhæve komponistens fremragende håndelag, som bringer tankerne hen på nogle af korverdenens bedst klingende hjørner: Man aner harmonik fra Durufles berømte motetter, fra de svenske mestre Alfven og Wiklander, og fra vor egen fremragende Svend S. Schultz. Der er også blevet plads til en sats med to par rene kvinter i tætført kanon for damer og herrer, hvilket naturligvis giver associationer til Vagn Holmboe.
   Ved at nævne alle disse forbilledlige komponister er der dog ingen grund til at underkende, at Præstholm har modnet en stil, som fortjener at kaldes hans egen. Hver af os brugere vil nok finde sine favoritter – for denne anmelder vil den mesterlige harmonisering af ”En rose så jeg skyde” helt sikkert finde vej til mange koncerter og gudstjenester.

ET VÆRDIFULDT BIDRAG
Skulle man nævne én ting, som man kunne længes efter, ville det være en lidt større andel af de satser, hvor Præstholm forlader den rent homofone stil. Det virker nemlig altid rigtig appetitligt, og mit gæt er, at mange kor vil sætte pris på de satser, hvor det er tilfældet, f.eks. ”Horisonten skiller os fra himlen”, ”Dig rummer ej himle” og ”Kraften fra det høje”. Samt ”Se, vi går op til Jerusalem”, hvor en flot, dramatisk effekt opnås ved brug af mange pauser.
   Sidst i bind 2 finder man et fornemt register med forslag til anvendelse af satserne kirkeåret rundt. Hermed udgør samlingen et værdifuldt bidrag for enhver, som har ansvar for kormusik til gudstjenester og kirkekoncerter.
(Torsten Mariegaard, Organist.org, april 2019)