Jubilate Deo

Over Psalme 66
Skrevet til indvielsen af Sct. Mortens Kirkes nye sakristi 2017