Orgelkoraler, bd. 21 / Chorale preludes, vol. 21

(See review below)

Der er en vej, som verden ikke kender (Laub)
Du, som går ud fra den levende Gud (Franck/Laub)
Du, som går ud fra den levende Gud (Barnekow)
Gud ske tak og lov
Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod
Jeg ved på hvem jeg bygger
Kirkeklokke! mellem ædle malme
Klynke og klage (Viborg)
Op, min sjæl, thi sol er oppe
Rind nu op i Jesu navn
Verdens igenfødelseReview:
Flere orgelkoraler i Bind 21 – og still going strong

Dette er 21.hæfte i Christian Præstholms serie på eget forlag, der skal ende med at omfatte orgelkoraler over samtlige melodier i Den Danske Koralbog. Projektet har nu nået de 250 titler, og der er stadig fuld damp på kedlerne.
De 11 satser i dette hæfte omfatter bl.a. orgelkoraler over de to morgensalmer, en dansant trio over Rind nu op i Jesu navn, og intrada over Gud ske tak og lov. De to melodier til salmen Du, som går ud fra den levende Gud har fået henholdsvis en flot virtuos toccata over Franck/Laubs melodi og en romantisk/let impressionistisk koral over Barnekows.
Præstholm nævner selv blandt sine inspirationer Arvo Pärt (Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod) og Philip Glass (Verdens igenfødelse). Og som han også anfører, for Kirkeklokke, mellem ædle malme en mere udtryksfuld orgelkoral end melodien og teksten måske fortjente, men det gør ikke stykket ringere.
Som i de øvrige hæfter er der til sidst en opdateret fortegnelse over titler på alle de indtil nu udkomne koraler, så de let kan findes i det pågældende bind.
Mikael Garnæs (Organistbladet, april 2020)